Energetika

Sieťové odvetvia

Prevádzka miestnej distribučnej siete elektrickej energie. Ako regulovaný subjekt zo strany štátu sme tiež poradcom pre ostatné strany v priemysle.

Priemyselný rozvoj

Stavebné a vývojové práce prevažne v oblasti inštalácie technológií, transformácie energie, poradenstva a projektového riadenia v rámci celého spektra priemyslu a automobilového priemyslu. Vývoj projektov v oblasti elektromobility.

VAŠA SCADA

Naša spoločnosť je softvérovým domom na Slovensku v oblasti vysoko špecializovanej energetiky. Vaša scada je jedným z popredných SW pre správu energetických dát z meracích systémov do výstupov reportingu do OKTE.

Rozvoj obnoviteľnej energie

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov je našou hlavnou činnosťou. Máme skúsenosti s vývojom projektov, výstavbou a prevádzkou rôznych projektov ekologickej energie ako dodávatelia a / alebo konzultanti. Vo väčšine rozvinutých projektov naša skupina vystupuje aj ako investor.

Vývoj softvérových aplikácií

Spoločnosť VAŠA s.r.o. sa venuje vývoju softvéru a aplikácií pre svojich klientov. Ďalšia spoločná úprava klientskych aplikácií a rozhraní pre používateľov.