O nás

Spoločnosť VAŠA s.r.o. pôsobí na trhu stavebného príslušenstva od roku 2002. V roku 2011 vznikli prvé aktivity vo výstavbe energetických zariadení. Jednalo sa o modernizáciu priemyselného parku v Novákoch.

Vybudovali sme náš prvý zelený zdroj energie. Tri 100kW fotovolaické elektrárne na strechách budov.

S cieľom dosiahnuť čiastočnú energetickú nezávislosť pokračovali v rámci priemyselného parku v Novákoch projekty kogeneračných jednotiek a modulu trigenerácie.

Novovybudované 2 zdroje energie so zemného plynu v priemyselnom parku sú pripravené dodávať 2 x 990 kW elektrickej energie, 2 x 1300 kW tepla.

Teplo sa získava z chodu spaľovacích motorov. Tepelnú efektivitu zvyšuje spätné získanie tepla z výfukových plynov.

Kogeneračné zdroje sú štandardne účinné len počas zimy, kedy je využiteľný veľký objem tepla pre vykurovanie. Na to aby v letných mesiacoch bolo možné prevádzkovať kogeneračné jednotky sme vystavali tretí stupeň. Absorbčné chladiace zariadenie.

Tento stroj s tepla získaného v kogeneračných jednotkách, vytvára chladnú vodu 9°C ktorú využívame na chladenie výrobných priestorov a technológie v priemyselnom parku.

V rámci SR sme vystavali FTV v krupine s výkonom 4MW. Zelený zdroj energie prevádzkujeme v Prešove – malá vodná elektráreň Prešov s výkonom 200 kW.

V portfóliu VAŠA s.r.o. máme aj fotovoltaické elektrárne v Rumunsku s celkovým výkonom 6MW.